• alle prijzen zijn excl. BTW.
  • gratis verzending boven €150
  • veilig online betalen

Disclaimer

Disclaimer voor scheepselektroshop.nl

Sterkenburg Elektrotechniek (Kamer van Koophandel: 18088954), hierna te noemen Sterkenburg Elektro, verleent u hierbij toegang tot scheepselektroshop.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Sterkenburg Elektro behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Sterkenburg Elektro spant zich in om de inhoud van scheepselektroshop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op scheepselektroshop.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sterkenburg Elektro.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op scheepselektroshop.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sterkenburg Elektro.Voor op scheepselektroshop.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sterkenburg Elektro nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sterkenburg Elektro en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sterkenburg Elektro, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.